Tænk på næste generation

Snavset på en bil, der trænger til at blive vasket, kan indeholde for eksempel olierester og giftige tungmetaller. Hvis du vasker bilen uden for en vaskehal, ender disse stoffer ofte direkte i naturen, hvor de kan forurene grundvandet. Det bliver måske ikke et problem...

Nej tak til hjemmevask af biler i Sverige

Svenske bilejere risikerer store bøder, hvis de vasker bilen derhjemme. Der er indført forbud mod bilvask hjemme på gaden for at beskytte miljøet, og det er op til de enkelte kommuner at håndhæve forbuddet. I Jönköping giver det således op til 10.000 kroner i bøde,...

En ”hund” for miljøet

Det er ikke gratis at få bilen vasket i vaskehallen. Priserne varierer alt afhængig af hvilket vaskeprogram, man vælger. Men for cirka hundrede kroner og ofte mindre vil man i de fleste vaskehaller kunne få en komplet vask bestående af skumforvask, hjulvask,...

Olie og tungmetaller vaskes ud i miljøet

Spildevandet fra vaskehaller ledes via et rensnings- eller udskildningssystem til det offentlige rensningsanlæg. Vasker du derimod bilen hjemme i indkørslen, vil meget af vandet forsvinde urenset ud i miljøet og forurene med blandt andet: Olie Bly Cadmium Kobber Zink...

Vejle Kommune fraråder hjemmevask af biler

Der er ikke forbud i Danmark mod at vaske bilen derhjemme. Alligevel har man i for eksempel Vejle Kommune valgt at fraråde vask af bilen hjemme i indkørslen eller ved kantstenen. ”Vi vil i Vejle Kommune gerne sende et signal om, at det ud fra en miljømæssig...

Når bilvasken kun bruger 20 liter rent vand

Hvor meget vand tror du, en manuel bilvask hjemme i indkørslen med vandslange, børste og knofedt kræver? 100 liter? 150 liter? 200 liter eller mere? Det er ganske enkelt spild af rent vand, for de mindst tørstige vaskehaller bruger kun cirka 20 liter rent vand pr....