Epinionsundersøgelse viser, at der i høj grad er et ønske om oplysning om de miljøskadelige virkninger ved hjemmevask af bilen, som alt for mange ikke kender.

Selv om danske bilejere i stigende grad vælger at køre deres bil i en vaskehal, er det overraskende, at 39 procent af de danske bilejere stadig vasker deres bil hjemme i indkørslen eller ved fortovskanten. Nogle vasker bilen hjemme, fordi de mener, den bliver renere, og så måske fordi det er en hyggelig tradition at ”nusse” om deres kæreste eje.

Flere end halvdelen af de adspurgte i undersøgelsen vidste ikke, at spildevand fra bilvasken blandt andet kan indeholde olierester, bly og andre miljø-fremmede stoffer. Og 54 procent af de adspurgte er i nogen grad, høj grad og meget høj grad overraskede over, at det derfor kan være skadeligt for miljøet, at de vasker bilen manuelt derhjemme.

”Dette resultat bekræfter, at uvidenhed om bilvask ganske enkelt er en mavepuster til miljøet”, siger Anders Riisberg, konsulent i BFR – Benzinforhandlernes Fælles Repræsentation, som i august har fået gennemført Epinionsundersøgelsen.

Nødvendig information

Problemet er særligt stort i områder, hvor der er kloaksepareret. Med kloakseparering ledes spildevand fra blandt andet toilet og husholdning til et renseanlæg. Regnvandet og andet overfladevand herunder også beskidt vand fra hjemmevask af bilen siver ned i jorden. Eller det løber gennem regnvandskloakken og ender i søer og vandløb.

”Undersøgelsen viser, at 44 procent af de adspurgte ikke ved, om der er kloaksepareret, hvor de bor. Så der er i høj grad behov for et øget oplysningsarbejde fra blandt andet kommunerne. Og det vil vi i BFR også gerne bidrage til med vores informationskampagne, vaskbilmedomtanke.nu”, lover Anders Riisberg.

De fleste adspurgte, som hører om problemet, er så også enige i, at man ikke skal vaske bilen hjemme, men i en godkendt bilvaskehal. Herfra føres spildevandet til renseanlæg. Desuden spares der generelt adskillige liter rent vand, fordi flere vaskehaller har egne renseanlæg, som renser og genbruger meget af vandet.