Bilvaskehallerne i Danmark foretog i 2019 næsten ti millioner bilvaske, viser den nyeste opgørelse fra Miljøstyrelsen og Drivkraft Danmark over antallet af bilvaske i vaskehaller. Det er en stigning på cirka to millioner vaske siden 2015. Kurven over bilvaske i vaskehaller har dermed været konstant stigende i fem år.

”Miljøet er den helt store vinder, for det er markant bedre for vandmiljøet at vælge vaskehallen i stedet for selv at vaske bilen hjemme i indkørslen eller ved kantstenen. Ved hjemmevask siver vaskevandet nemlig ned i undergrunden eller risikerer via regnvandskloakken at ende urenset i vandmiljøet”, siger Anders Riisberg, konsulent i Benzinforhandlernes Fælles Repræsentation (BFR). Brancheforeningen står bag informationskampagnen vaskbilmedomtanke.nu.

”Spildevandet fra en vaskehal ledes gennem olieudskiller og sandfang og herfra gennem kloakken til et renseanlæg. Desuden er forbruget af rent vand meget mindre i en vaskehal. Man sparer altså både på det rene vand og undgår spildevand i naturen. De miljømæssige problemer ved hjemmevask af biler bliver ikke mindre af, at kommunerne i disse år etablerer separat kloakering, hvorved regnvand – og altså også urenset vand fra hjemmevask af biler – ledes uden om de kommunale rensningsanlæg og direkte ud i vandmiljøet”, siger Anders Riisberg.

Hvis alle biler blev vasket i vaskehaller i stedet for hjemme i indkørslen, ville det ifølge Drivkraft Danmark spare vandmiljøet for mere en 1 ton metaller, 5 ton olie og 3 ton vaskemidler. Dog vælger mange stadig at vaske bilen hjemme. BFR har tidligere gennem en meningsmåling foretaget af Epinion undersøgt danskernes vaner i forbindelse med bilvask. Det viste sig, at 35 procent vasker bilen hjemme i indkørslen eller ved kantstenen, og at to tredjedele ikke ved, at vaskevand fra hjemmevask af bil vil løbe direkte og urenset ud i søer og vandløb, hvis der er kloaksepareret. Desuden ved 45 procent ikke, om der er kloaksepareret, der hvor de bor.

”Der er tydeligvis stadig behov for information om emnet, og derfor fortsætter vaskbilmedomtanke.nu med at informere om, hvordan bilen vaskes med størst muligt hensyn til vores miljø”, siger konsulent i BFR, Anders Riisberg.