Af Drivkraft Danmarks nyligt offentliggjorte “Energistatistik 2019” fremgår det, at mængden af spildevand fra manuel vask, der ender urenset i naturen, fortsat falder.

Drivkraft Danmark er branche- og arbejdsgiverorganisation for selskaber, der leverer energi til mobilitet, opvarmning og proces, og de offentliggør hvert år en samling af statistisk materiale vedrørende branchen.

2019-udgaven “Energistatistik 2019” er netop blevet offentliggjort og her kan man bl.a. finde informationer om bilvask.

I “Energistatistik 2019” står der, at: “Antallet af bilvaske i vaskehaller fortsatte de seneste års stigning. Det betyder samtidig, at mængden af spildevand fra manuel vask, der ender urenset i naturen fortsat falder”.

Klik her for at se “Energistatistik 2019” (info omkring bilvask står på side 76 -77).

Hos Vaskbilmedomtanke.nu synes vi, at det er positivt, at flere fravælger “hjemmevask” af bilen og i stedet vælger vaskehallen, da det er klart bedst for miljøet. Det skyldes bl.a., at spildevand fra vaskehaller ledes til offentlige rensanlæg, hvor der tages professionelt hånd om det snavsede vand. Ved “hjemmevask” ender spildevandet derimod i stort omfang urenset i naturen.

Her på siden kan du læse mere om, hvordan du vasker bil med omtanke.