Et kig ned i det sorte, giftige slam i sandfanget ved en bilvaskehal illustrerer tydeligt, hvorfor hjemmevask af bilen er skadelig for miljøet.

”Alle vaskehaller i Danmark har spildevandstilladelse, er miljøgodkendte og er efter forskrifterne udstyret med et sandfang og en olieudskiller, som vandet gennemløber, før det render ud i fælleskloakeringen og derfra til et offentligt rensningsanlæg. Det betyder, at vaskehallerne fanger tonsvis af blandt andet bremsestøv, bly, cadmium, kobber, zink, olie og mikroplast, som ved hjemmevask af bilen ville være endt i vandmiljøet”, forklarer benzinforhandler Ernst Korff.

Vaskbilmedomtanke.nu

Han er formand for brancheforeningen Benzinforhandlernes Fælles Repræsentation (BFR), som står bag oplysningskampagnen vaskbilmedomtanke.nu. Kampagnen fokuserer på, at hjemmevask af bilen ved fortovskanten eller i indkørslen skader miljøet, fordi vaskevandet ved hjemmevask siver ned i undergrunden eller ender urenset i vandmiljøet via regnvandskloakken.

Hos Ernst Korffs tankstation i Vamdrup i Sydjylland er vaskehallen som alle andre vaskehaller i Danmark tilmeldt en lovpligtig tømningsordning, og sandfang og olieudskiller skal kontrolleres hvert år. Det foregår hos Ernst Korff cirka hver sjette måned, og slamsugeren fjerner årligt fire-fem tons slam fra sandfanget. Han anslår de årlige udgifter til tømning af sandfang og olieudskiller samt til de lovpligtige miljøsyn af spildevand til cirka 15.000 kroner.

Slam i trygge hænder

”Slammet er sort, det er ildelugtende og er med sit indhold af miljøskadelige stoffer klassificeret som farligt affald. Det køres til en godkendt affaldsmodtager, som sørger for den videre håndtering af det farlige affald. Slamsugeren henter to til to et halvt tons slam hos os to gange årligt. Hvis bilejerne havde valgt at vaske hjemme i indkørslen eller ved kantstenen, ville snavset være endt urenset i naturen. Så jeg er da lidt stolt over indirekte at redde vandmiljøet her i lokalområdet for flere tons giftigt slam årligt, og stolt over at bilvaskebranchen som helhed redder miljøet for meget store mængder giftigt slam”, siger Ernst Korff.