Miljøbudskabet i www.vaskbilmedomtanke.nu breder sig, og flere kommuner er blevet inspireret

Kloakseparering er et fokusområde for kommuner over hele landet. Med kloakseparering vil spildevandet fra husholdningen udledes til rensningsanlæg, og overfladevand ledes via regnvandskloakken urenset til sø, å eller hav. Når bilen vaskes i et bilvaskeanlæg, ledes spildevandet også til rensningsanlæg, men det gør det ikke, når bilen vaskes hjemme i indkørslen eller ved fortovskanten, og der er regnvandsseparering. Så i disse tilfælde vil det beskidte vaskevand enten havne i regnvandskloakken og derfra direkte ud i vandmiljøet, eller blot sive ned i jorden, hvor bilen bliver vasket. Og det kan blive til op mod 100 liter vand med dets indhold af tungmetaller og olierester.

Af hensyn til miljøet bør bilen ikke vaskes hjemme

Ifølge den seneste Energistatistik, som udgives af Drivkraft Danmark i samarbejde med Miljøstyrelsen, var antallet af bilvaske i vaskehaller stigende i både 2015 og 2016. Det kan være en mulig konsekvens af øget opmærksomhed på hjemmevask af biler, og der gøres meget for, at endnu flere ændrer adfærd, når bilen vaskes.

Kampagnen www.vaskbilmedomtanke.nu blev lanceret af Benzinforhandlernes Fælles Repræsentation (BFR) i 2015. Kampagnen sætter fokus på et voksende miljøproblem, som det er ret enkelt at gøre noget ved, og budskabet er, at man af hensyn til miljøet ikke bør vaske bilen hjemme.

Kommuner landet over har også ladet sig inspirere af kampagnens informationsmateriale, som de er inviteret til at benytte i forbindelse med deres egen information om kloakseparering. Derudover har spildevands- og forsyningsselskaber vist interesse for kampagnen, hvilket direktør i BFR, Helge Busk, betegner som meget positivt.

Blå fisk viser vej

– Vi har fået positiv tilbagemelding fra flere kommuner, som med vores materiale har ladet sig inspirere til, hvordan de kan vejlede borgere og virksomheder i forbindelse med kloakseparering. For nylig erfarede jeg, at flere kommuner på Københavns vestegn allerede i nogen tid havde malet blå fisk på regnvandsriste i kommunen for at fortælle, at her skal ikke hældes spildevand i kloakken eller vaskes bil. Et godt initiativ, som leder spildevandet på rette kurs og helt i tråd med tankerne bag vaskbilmedomtanke.nu, siger Helge Busk.

Der er dog stadig langt igen, før alt spildevand fra vask af biler ender i rensningsanlæg. En undersøgelse for og offentliggjort af Q8 viser, at lidt over en tredjedel af de adspurgte, 36 procent, stadig vasker deres bil på gaden én eller flere gange om året. Hver fjerde ved ikke, at der i den forbindelse løber forurenet vand direkte ned i jorden eller i regnvandskloakken, og at det derfor er langt mere miljøvenligt at vaske bilen i en vaskehal.

– Så vi fortsætter ufortrødent med vores oplysningskampagne vaskbilmedomtanke.nu, siger Helge Busk.

 

Foto: Venligt udlånt af Glostrup Kommune