bilvask i vaskehalDe seneste dages vintervejr har sat sine spor på bilerne. Mange veje er saltet forbyggende og efterlader et hvidt lag, som sammen med vand og snavs sidder ganske godt fast på bilen. Det kan i længden give skader på lak, karosseri og undervogn, så der er god grund til at vaske bilen, når temperaturen i følge mereteologerne vil stige væsentligt i den kommende tid.

Pas på miljøet når du vasker bil

For miljøets skyld bør bilvasken ikke foregå hjemme i indkørslen eller ved fortovskanten. Så er der nemlig stor sandsynlighed for, at vejsnavs med blandt andet olie, bly, cadmium, zink og plastblødgørere fra bilen løber direkte ned i jorden eller ud i regnvandskloakken til skade for miljøet.

Til sammenligning løber vaskehallernes spildevand gennem sandfang og en olieudskiller. Her opfanges blandt andet tungmetaller, olie og andet snavs fra bilen, før det overskydende vand udledes til det kommunale renseanlæg, der tager professionelt hånd om det snavsede vand.