Det er nemt og bekvemt at vaske bil i vaskehallen, men er det derfor, bilisterne vælger at vaske bil der? Det er blot en af de ting, vi har fået Epinions hjælp til at undersøge nærmere.

Flere end 1000 danskere har deltaget i undersøgelsen

Undersøgelsen, der er foretaget af Epinion for Benzinforhandlernes Fælles Repræsentation (BFR), giver en række svar på, hvorfor og hvordan danskerne vasker bil. Undersøgelsen blev gennemført i juni og er baseret på svar fra mere end 1.000 repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover.

Af undersøgelsen fremgår det blandt andet, at 73 procent vasker bilen i vaskehallen. Nogle vælger både vaskehal og hjemmevask af bilen, mens 37 procent svarede, at de vasker bilen manuelt hjemme i indkørslen eller ved kantstenen.

Flest vælger vaskehallen til bilvask i Region Hovedstaden (84 procent), mens kun 66 procent af de adspurgte i Region Nordjylland vasker bilen i vaskehallen.

Når det kommer til hyppigheden, er der stor forskel på, hvor ofte danskerne vasker bil. 3 procent vasker bilen en gang om ugen eller oftere, mens 2 procent aldrig vasker bilen! 14 procent vasker bilen 2-3 gange om måneden, 30 procent vasker bilen en gang om måneden, 29 procent hver tredje måned, 14 procent en gang hvert halve år og seks procent sjældnere.

Men hvad er så afgørende for, om bilvasken foretages med spand og børste i indkørslen eller om man vælger at tage turen til vaskehallen? Det giver undersøgelsen flere forklaringer på. Nogen begrunder for eksempel deres hjemmevask af bilen med, at det er billigst, andre at det er nemmest, mens nogle mener, at bilen bliver renest ved manuel bilvask. Blandt begrundelserne for at vælge vaskehallen er blandt andet, at det er nemmest, at bilen kan få undervask, og at det sparer vand og medfører mindre forurening at vaske i vaskehallen. 19 procent svarer, at det er bedst for miljøet.

Netop miljøet er grundstenen i vaskbilmedomtanke.nu-kampagnen, og her på siden kan du finde flere artikler om bilvask og miljø.