seperat kloakeringDer etableres i disse år separat kloakering i hele landet, så regnvand kan ledes uden om de kommunale rensningsanlæg og direkte ud i vandmiljøet. Problemet er blot, at bilvask ved kantstenen dermed sender endnu større mængder vand med indhold af blandt andet olie og tungmetaller samme vej som regnvandet – nemlig direkte og urenset ud i vandmiljøet.

Spildevandet fra vaskehaller ledes derimod altid til et offentligt rensningsanlæg, hvor stoffer, der ikke hører hjemme i hverken jorden eller vandområder, enten nedbrydes eller bundfælles i rensningsanlæggets slam, inden spildevandet ender i miljøet.