bilvask i indkørslen

Der er ikke forbud i Danmark mod at vaske bilen derhjemme. Alligevel har man i for eksempel Vejle Kommune valgt at fraråde vask af bilen hjemme i indkørslen eller ved kantstenen.

”Vi vil i Vejle Kommune gerne sende et signal om, at det ud fra en miljømæssig betragtning ikke er i orden, at vandet fra en bilvask løber urenset ud i naturen. Det er en utilsigtet forurening af miljøet. Vores holdning er, at det ikke bør foregå. Bilvask hører hjemme i et bilvaskeanlæg, hvor man kan håndtere vaskevandet miljømæssigt forsvarligt”, siger ingeniør Morten Smith, Teknik & Miljø i Vejle Kommune.

Kommunen gennemførte for flere år siden en kampagne for at oplyse bilejerne om det miljømæssigt rigtige i at vaske bilen i vaskehallen, men trods kommunens holdning kan man ikke forbyde bilvask – kun tilkendegive overfor borgerne, at hjemmevask af biler og et rent miljø ikke rimer.

”Det er et spørgsmål om holdning, og helt nede på det private plan har jeg da overbevist flere af mine naboer om, at bilvask hører hjemme i vaskehallen”, siger Morten Smith.