”Vinderen” er naturen, da mængden af stoffer, som ikke hører hjemme i miljøet, også falder

Når bilen skal vaskes, får stadigt flere bilister det gjort i en vaskehal. Det viser de seneste tal fra Drivkraft Danmark og Miljøstyrelsen, som netop er offentliggjort i Drivkraft Danmarks Energistatistik 2019.

For første gang siden 2010 er antallet at bilvaske i en vaskehal igen nået op i nærheden af 10 millioner. I årene 2012 til 2014 lå antallet under 8 millioner, men det begyndte langsomt at stige igen fra 2015, og denne stigning ser ud til at fortsætte. Det er til gavn for miljøet, da det også betyder, at mængden af spildevand fra manuel bilvask, der ville ende urenset i naturen, fortsat falder.

Mindre vandforbrug

De mest effektive vaskehaller bruger mindre end 20 liter rent vand per vask, og alt spildevand fra en vaskehal ledes via kloaksystemet til de kommunale rensningsanlæg. Til en manuel bilvask kan let bruges 100 liter vand, og skønsmæssigt ender to tredjedele af dette spildevand urenset i naturen.

Med det urensede vand følger årligt ”miljøfremmede” stoffer som vaskemidler, næsten seks tons olie og flere end 1,5 tons metaller.

Bedre for miljøet

De årlige opgørelser i statistikken over bilvask i vaskehaller går tilbage til 2004. Da var antallet også på cirka 10 millioner, men antallet af biler var også meget mindre. Herefter steg antallet af bilvaske i vaskehaller jævnt og toppede i 2007 på over 12 millioner. I samme periode faldt mængden af de såkaldte ”miljøfremmede” stoffer – metaller, olie og vaskemidler – som endte urenset i naturen til seks ton.

Fra 2012-2014 faldt det årlige antal bilvaske i vaskehaller til under 8 millioner. I samme periode steg mængden af de udledte miljøfremmede stoffer igen fra de seks til over ti ton. Nu er dette tal igen nedadgående, men skal endnu længere ned.

Derfor fortsætter blandt andet www.vaskbilmedomtanke.nu med at informere om, hvordan bilen vaskes med størst muligt hensyn til vores miljø.