vaskehalgodtformiljoet

”Vaskevandet fra vaskehallen filtreres gennem anlæggets sandfang og olieudskiller, før det via kloakken ledes til offentligt rensningsanlæg. Vi har med andre ord 100 procent kontrol over spildevandet fra vaskehallen”, forklarer Ernst Korff, som driver vaskehal og tankstation.

Hans anlæg foretager godt 10.000 bilvaske om året og er en ren gevinst for miljøet. Hvis man vasker bilen manuelt hjemme i indkørslen, udledes vejsnavs, sæbe, bremsestøv, voks, olie, tungmetaller mm. direkte til jorden og vandmiljøet. I Ernst Korffs vaskehal fanges mange af disse stoffer i sandfang og olieudskiller, spildevandet ender i et offentligt rensningsanlæg, og ikke en dråbe vand ender urenset i naturen.

En gennemsnitlig bilvask hos Ernst Korff, som kun anvender svanemærkede og/eller andre miljørigtige vaskemidler, bruger flere hundrede liter vand. Men da vandet filtreres gennem et sandfang, som fanger snavs fra bilen, kan hovedparten af vandet genbruges. Undervognsskyl sker med genbrugsvand, mens der bruges rent vand til vask af bilens lakerede flader. Dermed er forbruget af rent vand i Ernst Korffs vaskehal nede på cirka 75 liter pr. vask. Nogle vaskehaller bruger større og andre mindre mængder vand – nogle helt ned til cirka 20 liter rent vand pr. vask.

”Vaskehaller er under kommunalt miljøtilsyn, og det er vores pligt at få tømt både sandfang og olieudskiller én gang om året. Hos os sker det to gange om året”, siger Ernst Korff.