Nej tak til hjemmevask af biler i Sverige

Svenske bilejere risikerer store bøder, hvis de vasker bilen derhjemme. Der er indført forbud mod bilvask hjemme på gaden for at beskytte miljøet, og det er op til de enkelte kommuner at håndhæve forbuddet. I Jönköping giver det således op til 10.000 kroner i bøde,...

En ”hund” for miljøet

Det er ikke gratis at få bilen vasket i vaskehallen. Priserne varierer alt afhængig af hvilket vaskeprogram, man vælger. Men for cirka hundrede kroner og ofte mindre vil man i de fleste vaskehaller kunne få en komplet vask bestående af skumforvask, hjulvask,...

Olie og tungmetaller vaskes ud i miljøet

Spildevandet fra vaskehaller ledes via et rensnings- eller udskildningssystem til det offentlige rensningsanlæg. Vasker du derimod bilen hjemme i indkørslen, vil meget af vandet forsvinde urenset ud i miljøet og forurene med blandt andet: Olie Bly Cadmium Kobber Zink...

Snavs fra vaskehallen er i sikre hænder

Når bilen vaskes, flyder vejsnavs, sæbe, bremsestøv, voks, olie, tungmetaller og andre stoffer, der ikke hører hjemme i hverken jorden eller vandområder, med vaskevandet ud i vaskehallens afløb. Men der er – modsat når man vasker bilen hjemme i indkørslen – styr på...

Vejle Kommune fraråder hjemmevask af biler

Der er ikke forbud i Danmark mod at vaske bilen derhjemme. Alligevel har man i for eksempel Vejle Kommune valgt at fraråde vask af bilen hjemme i indkørslen eller ved kantstenen. ”Vi vil i Vejle Kommune gerne sende et signal om, at det ud fra en miljømæssig...

Når bilvasken kun bruger 20 liter rent vand

Hvor meget vand tror du, en manuel bilvask hjemme i indkørslen med vandslange, børste og knofedt kræver? 100 liter? 150 liter? 200 liter eller mere? Det er ganske enkelt spild af rent vand, for de mindst tørstige vaskehaller bruger kun cirka 20 liter rent vand pr....

Ernsts vaskehal er en ren gevinst for miljøet

”Vaskevandet fra vaskehallen filtreres gennem anlæggets sandfang og olieudskiller, før det via kloakken ledes til offentligt rensningsanlæg. Vi har med andre ord 100 procent kontrol over spildevandet fra vaskehallen”, forklarer Ernst Korff, som driver vaskehal og...